1857

DET HVIDE LYS

Overkrigskommissær Høegh-Guldberg fremviser den 27. august 1857 en enkelt kulbuelampe på Chritiansborg Slots ridebane. Det "hvide lys".

Energien kommer fra et våd-batteri.

1891 Thomas Edison

1882

DET FØRSTE ELEKTRICITETSVÆRK

Den 4. september 1882 leverer verdens første elektricitetsværk strøm til 82 forbrugere. Det liggeri Pearl Street på Manhattan i New York, og idémanden bag er Thomas Edison.

Jævnstrømsdynamoer sørger for spændingen på 110 Volt.

1883

PATENT

Patent tages på den første vekselstrømstransformer

1891

1891

DE FØRSTE ELVÆRKER I DANMARK

Westinghouse installerer det første vekselstrømssystem i USA ved Telluride, Colorado. 3.000 Volts generator drevet af vandturbine.

Nicola Tesla (ungarer emigreret til USA) har tegnet patent på en vekselstrømsdynamo. Sælger patentet til George Westinghouse.

 

I oktober etableres den første offentlige forsyning i Køge og i november i Odense. "Det hvide lys" gør sit indtog i Danmark.

Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 er ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverer strøm nogle få aftentimer.

Det danske Elektricitets kompani ejer værket i Odense (Vindegade 10), og Elektricitetskompaniet står også bag det første elværk i Aalborg i 1895.

I Odense anvender man 110 V jævnspænding produceret på 4 dampdrevne dynamoer. Gennem 3,5 km jordkabel forsynes ca. 70 kunder, primært forretninger

 

Århus Belysningsvaesen 1928 400 Pix

1901

AARHUS BELYSNINGSVÆSEN

Aarhus Belysningsvæsen leverer fra Århus Elværk regelmæssig drift og forsyning fra februar 1901. Nytårsnat 1900/1901 stråler der for føeste gang elektrisk lys fra et hjem. Det var borgmesterens bolig i Mejlgade. Der bliver først sat buelamper op i gaderne Store Torv, Lille Torv, Bispeotrvet og Hovedbanegården.

Aarhus Belysningsvæsen er forløberen for Århus kommunale Værker,

 

Billedet viser Aarhus Belysningsvæsen som det så ud i 1928.

1904

1904

ELEKTRISK SPORVOGNSDRIFT I AARHUS

I Aarhus afløser de elektriske sporvogne de hestetrukne den 7. juni 1904. Den elektriske sporvognsdrift bliver indstillet i Aarhus i 1971

Horsens kommunale Elektricitetsværk

1906

HORSENS KOMMUNALE ELEKTRICITETSVÆRK

Horsens kommunale Elektricitetsværk sættes i drift.

Den første 110 V's jævnstrøm leveres til det 2,3 km lange ledningsnet den 12. december.

I 1906 drives maskinerne med gas, men allerede i 1909 installeres dieselmotorer.

Billedet viser Horsens kommunale Elektricitetsværk på Gasvej.

1907

STÆRKSTRØMSLOVEN

Med vedtagelsen af Strækstrømsloven af 1907 er det nu ikke længere lovligt at opføre elektriske anlæg, der er til fare for forbrugerne. Nye tiltag til offentlig elforsyning kan ikke længere bremses af lokale myndigheder eller private lodsejere, der ikke er interesseret i master på vej og mark.

1908 Horsens Straffeanstalt 400 Pixel

1908

PROVINSENS FØRSTE VEKSELSTRØMSHØJ-SPÆNDINGSANLÆG

Horsens Straffeanstalt får indlagt elektricitet fra Horsens kommunale Elektricitetsværk. På grund af afstanden til fænglset kræver det en særlig højspændingsledning. Det er provinsens første vekselstrømshøjspændingsanlæg.

1909

BESTYRER PÅ HORSENS ELEKTRICITETSVÆRK

Chr. Wehrs bliver bestyrer på Horsens Elektricitetsværk

1911

HOH DANNES

HOH Hovedgård og Omegns Højspændingsanlæg dannes (2 dieselmotorer).

Der oprettes rundt omkring en række små jævnstrømsværker.

1914 Per Randers

1914

ARKE'S ANLÆGSBESTYRELSE DANNES

Per Randers bliver formand for ARKE's anlægsbestyrelse i 1914. Den post beholder han til 1918, hvor han bliver formand for ARKE's driftsbetyrelse. Denne post havde han også, da han blev direktør for ARKE.

Direktør for ARKE 1923-1935

Horsens Kommune nægter at forsyne Bjerre og Hatting Herreder. Der er ikke den fornødne kapacitet på elværket.