1951 Skærbækværket i drift

1951

SKÆRBÆKVÆRKET I DRIFT

Skærbækværket sættes i drift. Fra april skal Den sydøstjyske Fællescentral, der benævnes Skærbækværket, levere strømmen til sine interessenter. Det er de 6 oplandsselskaber omkring købstæderne Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens. (HOFV, KOH, M.E.S., VOS) (1955 også Odder)

1953 Knud Bredahl

1953

KNUD BREDAHL DRIFTSLEDER HOS BHHH

Knud Bredahl overtager posten efter Chr. Schmidt og bliver driftsleder for BHHH. Bliver i 1956 udnævnt til administrerende direktør, en post han beklæder til 1984.

1954

SAMARBEJDE MED SKOLERNE

ARKE indleder samarbejde med skolerne i forsyningsområdet om "elektricitet på skoleskemaet".

I 1982 deltager samtlige skoler i ARKE's forsyningsområde i selskabets "elektriske skoledage".

 

 

1954 Tunø Elværk

1954

TUNØ FÅR EL FRA EGET ELVÆRK

Tunø får elektricitet fra eget elværk.

 

Tunø Elværk bliver sat i drift den 21. december 1953. Fra første færd leverer en 15 hk Bukh Diesel motor vekselstrøm i tidsrummet 16-22.

De 16 heste bliver senere erstattet af først en 40 hk's og derefter en 60 hk's motor.

1955

VEKSELSTRØM I HORSENS

BHHH leverer gratis kogemateriel til skoler og husholdningsskolers skolekøkkener.

 

Horsens går over til vekselstrøm

1956 Elsam dannes

1956

ELSAM DANNES

Det jysk fynske samarbejde af elværker : I/S Elsam dannes med tilslutning fra seks jysk-fynske kraftværker.

Aalborg kommunes Elværk, Fynsværket, Midtkraft, Skærbækværket, Sønderjyllands Højspændingsværk og Vestkraft. I 1967 kom Vendsysselværket med.

Kolind tilsluttes gradvist ARKE's vekselstrømsforsyning.

ARKE er gældfrit

 

 

1956

DIREKTØR FOR HORSENS BELYSNINGSVÆSEN

Civilingeniør Ole Wiuff bliver i 1956 direktør for Horsens Belysningsvæsen. Da han skal gå på pension i 1982, bliver belysningsvæsenet lagt ind under Horsens Kommune, og stillingen som belysningsdirektør bliver nedlagt.

1957

NY GARAGE

ARKE bygger nyt lager og garagekompleks i Mesballe på Djursland

Røde Mølle Andelselektricitetsværk overgår til BHHH

Produktionen på elektricitetsværket i Horsens ophører. Bygningerne på Gasvej anvendes fortsat til kontorer og oplagsplads

BHHH tilbyder at finansiere andelshavernes køb af elektriske apparater (25% i udbetaling og resten over 5 år)

1958

BHHH GÆLDFRIT

I 1958 er BHHH gældfrit

1959

BYGHOLM VANDKRAFTVÆRK TIL HORSENS KOMMUNE

Horsens Kommune overtager Bygholm Vandkraftværk

Hjarnøs forbrugere bliver andelshavere i BHHH

1960 Værkstedhal i Mesballe

1960

NY VÆRKSTEDSHAL

ARKE færdiggører en ny værkstedshal i Mesballe

1961

ARKE FLYTTER

ARKE's administration flytter fra Østbanetorvet 9 til transformerstationen på Grenåvej 55. Der bygges kontorfaciliteter i forbindelse med transformerstationen.

Bygningerne til Bygholm Vandkraftværk rives ned for at give plads til omfartsvejen uden om Horsens by.

1962 Peter Helbo

1962

P.S. HELBO FORMAND FOR ARKE

Peter Helbo bliver formand for ARKE i 1962. En post han beklæder indtil 1966.

 

Dele af Hasle, Skejby, Lisbjerg, Tilst og Vejlby sogne indlemmes i Århus Kommune.

Århus kommunale Værker og ARKE er i strid om, hvem der skal forsyne Århus Nord.

1962

JØRGEN PETERSEN JUUL FORMAND FOR BHHH

Sognefoged og gårdejer Jørgen Petersen Juul bliver formand for BHHH i 1962. En post han beklæder til 1966

1962 Bjerrevej

1962

BHHH TIL NYE BYGNINGER

I marts flytter BHHH til nye bygninger på Bjerrevej i Dagnæs. Bygningerne er tegnet af Friis & Moltke, og koster 1,5 millioner kr.

1964 Kabel til Samsø

1964

ELFORSYNING TIL SAMSØ

Elforsyningen til Samsø etableres. 2500 installationer på øen bliver andelshavere i ARKE. 

De 7 jævnstrømsværker på øen nedlægges.

2 stk. 17 km lange 60kV søkabler nedlægges fra Kysing i Jylland til øens nordspids.

Fortsat strid mellem Århus kommunale Værker og ARKE om forsyningen af Skejby-Lisbjerg. 

Bredballe Transformerforening overgår til BHHH

1965

ARKE'S FØRSTE STIGEVOGN

ARKE får sin første stigevogn i 1965

1966 Aksel Dam

1966

AKSEL DAM FORMAND FOR ARKE

Aksel Dam bliver formand for ARKE i 1966. En post han beklæder frem til 1977

1966 Tage Laursen

1966

TAGE LAURSEN FORMAND FOR BHHH

Gårdejer Tage Laursen bliver formand for BHHH. En post han beklæder frem til 1976

1967

MOMS PÅ EL

Der indføres 10% moms på elektricitet

1968 Helikopter som redskab

1968

HELIKOPTER SOM REDSKAB

I 1968 tager ARKE og BHHH en helikopter i anvendelse ved det lovpligtige eftersyn af selskabernes højspændingsnet.

 

Striden mellem ARKE og Århus kommunale Værksers Elforsyning om forsyningsretten til Århus Nord afgøres af Højesteret. ARKE vinder rettighederne.

1968 Studstrupværkets blok 1

1968

STUDSTRUPVÆRKET I DRIFT

Den første af I/S Midtkraft's 4 sektioner idriftsættes på Studstrupværket.

 

Blok 1 er på 150 MW.

1968 første demolokale

1968

BHHH ANSÆTTER SIN FØRSTE HUSHOLDNINGSKONSULENT

I 1968 ansætter BHHH sin første husholdningskonsulent og tager sit nye demonstrationslokale i brug

1969

NYT DRIFTSKONTOR OG DOM

I Mesballe færdigbygger og idriftsætter ARKE et nyt drifts- og anlægskontor samt nyt målerværksted.

I 1969 afsiger Vestre Landsret en dom, der slår fast, at Horsens Belysningsvæsen har forsyningsretten i det område, der ligger inden for det oprindelige landområde af Bygholm Gods, som Horsens Kommune købte i 1919.

De tre oplandsselskaber (BHHH, HOH, VOH) har fortsat elforsyningen til de sogne, som ved kommunesammenllægningen i 1970 bliver en del af Horsens Storkommune.

1970

RÅDGIVERVIRKSOMHED OG AFSLAG

Ebeltoft afviser ARKE's forespørgsel om øget samarbejde eller fusion.

BHHH åbner afdeling, der rådgiver andelshaverne om el til boligopvarmning.

Endelave går over til vekselstrøm. I et nybygget maskinhus installeres 3 stk. dieselgeneratorer.