1980 Anholt Elværk

1980

ANHOLT ELVÆRK BYGGES

Anholt nye elværk bliver bygget i 1980. Efter branden den 25. juli 2000 bliver værket forbedret på en række områder. 

Værket bliver drevet af 4 Mercedes diesel-motorer.

1981

ANDEN ENERGIHANDLEPLAN

Den anden energihandleplan har fokus på miljøhensyn. 

ARKE etablerer et anlæg, hvor man benytter tabsvarmen fra de store transformere til opvarmning af kontorer og boliger i Mesballe.

1982 Vognhal

1982

NY VOGNHAL

Overingeniør Tanderup bliver direktør for forsyning, vand kloak og belysningsvæsen i Horsens Kommune.

Samtlige skoler i ARKE's forsyningsområde deltager i de elektriske skoledage.

ARKE indvier en ny vognhal i Mesballe

1982 Henning Hviid

1982

HENNING HVIID FORMAND FOR ARKE

Gårdejer Henning Hviid bliver formand for ARKE i 1982. En post han har frem til fusionen i år 2000

1983

SØKABEL

Nyt søkabel udlægges til Hjarnø

1984

FUSIONSPLANER

Samarbejde og evt. fusion mellem ARKE og Grenaa drøftes, men afvises igen af Grenaa. 

ARKE flytter distriktsafdeling fra Grenåvej i Århus til Lystrup

1984 F Frandsen

1984

F. FRANDSEN DIREKTØR FOR ARKE

Finn Frandsen bliver direktør for ARKE. En post han har til 1987.

1984 Per Sørensen

1984

PER SØRENSEN DIREKTØR

Per Sørensen bliver direktør for BHHH. En post han har frem til år 2007, hvor han fratræder i juli.

Henning O. Rasmussen bliver direktør for Energi Horsens fra Per Sørensen fratræder frem til fusionen med NRGi i 2008.

1985

EF FÆLLESAKTEN

EF-Fællesakten vedtages. Det indre marked skal træde i kraft den 1. januar 1993

1986 Fuglsangafdelingen

1986

FLYTNINGER

Horsens Belysningsvæsens ingeniører, tegnestue og afdelingsingeniør flytter fra Gasvej til det nye rådhus i Horsens. Det øvrige tekniske personale bliver på Gasvej.

ARKE bygger en ny distriktsafdeling i Fuglsang i nærheden af Grenaa. De gamle afdelinger i Trustrup og Voldby nedlægges.

1987

BRUNDTLAND

Brundtland rapporten vedtages i FN. Bæredygtighed i centrum.

 

ARKE indfører tidsdifferentieret tarifsystem som valgmulighed for store forbrugere.

1988 Gert Braae

1988

GERT BRAAE

Gert Braae bliver direktør for ARKE. Han er også den første direktør for NRGi. Beklæder direktørposten frem til 2008.

Elselskabet ARKE omdannes til Energiselskabet ARKE

 

1989

MILJØFOKUS

Lov om begrænsning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværkerne.

Det første decentrale kraftvarmeværk tilsluttes ARKE's elnet.

ARKE gennemfører den første kampagne for elsparepærer. ARKE leverer selv pærerne til køberne.