2025

DNAMARKS INTERNATIONALE POSITION SVÆKKES

2015 - 2025 fortsat aldring af den danske befolkning, og der er fortsat fald i arbejdsstyrken. Der er i starten af perioden fortsat krise, men hen imod slutningen opleves en svag vækst.

I 2020 konstateres en stor udvandring af veluddannede. Norges BNP er det dobbelte af Danmarks og befolkningen er større end Danmarks.

Storstockholm har 50% større befolkning end Storkøbenhavn.

2013 Vestas flytter sit hovedsæde til Skadinaviens hovedstad, Stockholm.

 

Det spanske AVE hurtigtog bringer i dag passagererne frem med 300 km/t

2026

JERNBANEN ELEKTRIFICERET

For at mindske Danmarks uafhængighed af olie, er stort set hele Danmarks jernbanenet elektrificeret.

Danmark får højhastighedstog, der kører med en hastighed på 200 km/t og på visse strækninger 250 km/t.

Den planlagte timemodel, finansieret af den såkaldte Togfond med en særlig skat på nordsøolien, sættes i drift. Der er nu en togrejsetid på en time mellem byerne Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense, Odense-København.

Femern  Bælt indvies og det medfører en omfattende godstransport gennem Danmark.

Helsingør-Helsingborg tunnelen indvies,

I København cykler nu 50% til og fra arbejde.

 

 

Ny oliekrise

2030 NY INTERNATIONAL OLIEKRISE

National LNG satsning. (flydende gas)

Saudiarabien falder i unåde hos USA. Udløser kaos i Saudiarabien. Olieproduktionen falder kraftigt og der opstår en ny oliekrise med tårnhøje priser.

I Kina er der økonomisk krise.

2030 BILLIGERE BYGGERI

Industrialiseret boligbyggeri billiggør byggeri. Mere end 60.000 boliger rives årligt ned fordi forældelse erstattes med nulenergibyggeri.

I smart cities indgår det intelligente elnet

2030

SAMMENHÆNGENDE NET

Hele Danmark bindes sammen af et intelligent elnet, som gør det muligt for boligen, køleskab, bil og smart phone at kommunikere direkte med elselskabet døgnet rundt.

De tænkende teknologier vinder indpas. Køleskabe, køkkenredskaber, TV og forbrugerelektronik indeholder teknologi, der medvirker voldsomt til energibesparelser.

På EU plan er energieffektiviteten nu forbedret med 27% i forhold til 2012.

E45 bliver ottesporet.

Energirenovering af huse følger nye standarder

2035

100% FORSYNING FRA VE

Polarområdet ved Arktis er på grund af den globale opvarmning næsten isfrit i perioder.

Man erkender, at den tiltagende hyppighed af ”monsterregn” og et varmere klima er et udtryk for blivende forandringer.

100% af el- og varmesektoren forsynes med vedvarende energi.

Der stilles krav om, at alle huse i Danmark skal være energirenoveret efter den nye 2035 standard inden for en periode på 15 år.

NRGi rådgiver om renoveringsprojekter efter 2035 standarden efter ESCO modellen.

Prisen på 1 kWh klokken 18 er fire gange så høj som på 1 kWh klokken 01 om natten

 

15% af landbrugsarealet er dækket af energiafgrøder

2046

2046 YDERLIGERE POLARISERING

Verdens befolkning runder 9 milliarder. Heraf 6 mio. i Danmark

9 ud af 10 danskere bor i byerne

Der er to store vækstregioner. Hovedstadsregionen + Nordsjælland og Østjylland fra Randers til Kolding

Den nye Kattegatbro indvies. Rejsetiden mellem Aarhus og København er nu med tog på 1 time.

Østjylland har ca. 1,5 mio. indbyggere.

Udenfor vækst regionerne er man storleverandør af energi, ingredienser til plast og medicinalindustrien samt oplevelser, ferier og rekreation.

Der etableres klyngeanlæg, hvor man via gæringsprocesser danner dyrefoder af afgrøderester. Der er omkring 1000 store landbrugsvirksomheder (i 2011 var der 2500 små og store landbrug)

15% af landbrugsarealet er omlagt til energiafgrøder (poppel, elefantgræs og pil).

 

Bølgeanlæg bliver en væsentlig leverandør af energi

2050

FOKUS PÅ MILJØ

Danmark har verdens ”grønneste” økonomi, hvor der er fokus på sunde fødevarer, velfærds-, klima og miljøteknologi.

Danmark er 100% uafhængig af kul, olie og gas, 

Bygninger i byerne er koblet på fjernvarme og fjernkølingssystemer (Biomasse, solenergi og jordvarme).

Bygninger udenfor byerne forsynes via varmepumper, vind og sol.

El leveres fra sol, vind og bølger.

Alle 2,5 mio. boliger i Danmark er energirenoveret efter 2035 standarden, der stiller krav om isolering, indeklima, opvarmningsform og energiproduktion. Alle boliger udenfor byerne er selvforsynende med energi, og de fleste producerer mere energi, end de bruger.

Nettoenergiforbruget til opvarmning og varmt vand er mindsket med 35% i forhold til 2011.

Der tegnes abonnement med udbyder på rent tøj, opvarmning og lys.

Man køber eksempelvis ikke længere sin vaskemaskine eller opvaskemaskine, men man tegner et abonnement, og udbyder sørger for løbende at sikre, at boligen kan betjene beboerne med den ønskede ydelse.