OM UDVÆLGELSEN

Som et led i NRGi’s 100 års jubilæum har vi de sidste måneder sat fokus på en smart omstilling af byerne i vores forsyningsområde.

I den forbindelse har NRGi udloddet i alt 1 mio. kroner til forskellige projekter i det østjyske, som gør livet smartere og mere energivenligt for borgerne i de østjyske byer.

Alle andelshavere har kunnet søge om at få del i puljen, og vi har modtaget 46 ansøgninger fra et bredt udsnit af virksomheder, privatpersoner, kommuner og foreninger.

Et dommerpanel af fagpersoner har på fair vis forsøgt at finde de projekter, som bedst falder inden for rammerne af projektet, og vi kan nu præsentere vinderprojekterne samt begrundelse for beslutningen.

HELFINANSIERING MED 35.000

LED LYS I BALLE BORGERHUS

Projektet vil gennemføre en energi-rigtig renovering af en gammel bygning med LED-belysning som omdrejningspunkt.

Bygningen er en tidligere børnehave, som er under omdannelse til forsamlingshuse, med stor frivillig opbakning. Selvom der er tale om et lille projekt, er udskiftning til energibesparende LED-belysning et centralt element i Smart City-tankegangen. Projektet vil bidrage til at sikre en stemningsfuld belysning og bæredygtig drift i forsamlingshuset og det kommer mange til gode i lokalsamfundet.

HELFINANSIERING MED 240.000

PROJEKT ELCYKLER – DELEORDNING I HJORTSHØJ

Eldreven transport og mere optimal udnyttelse af ressourcer er centralt i Smart City. Projektet er udvalgt, fordi det er et lille men illustrativt eksempel på, hvordan man kan introducere elcykler som alternativ til bilen i et mindre lokalsamfund, der ligger i passende el-cykelafstand til en større by. Udover at vise en omstilling til bæredygtig transport baseret på vedvarende energi, har projektet også til formål at fremme deleøkonomi, social inklusion og sundhed.

Det er et lille projekt med rigtig god signalværdi, og forhåbentlig kan andre lade sig inspirere af projektets karakter og indhold.

DELFINANSIERING MED 400.000

FUTURE FOREST – ANKOMSTPLADS

Projektet er med til at sætte bæredygtighed og Smart City-tankegangen på dagsordenen i en af Aarhus’ største kulturattraktioner, Tivoli Friheden. Med solcelletræer som energikilde skabes en stemningsfuld og energirigtig oplysning af parkens ankomstplads om aftenen. 

Projektet er desuden blevet udvalgt, da det tilgodeser rigtig mange mennesker i NRGi’s forsyningsområde, eftersom parken besøges af mange – både fra Aarhus og fra de omkringliggende byer.

HELFINANSIERING MED 150.000

PLAY ALIVE WALL VED MARSELISBORG CENTERET

NRGi vil med støtte til Play Alive Wall-projektet gerne bakke op omkring den sociale bæredygtighed, der er omdrejningspunkt i projektet.

Projektet har fokus på anvendelse af ny teknologi i en gammel park, hvor mennesker med meget forskellige livs-forudsætninger kan mødes i omgivelser, der inspirerer til leg, løb og læring på en ny og smart måde. 

HELFINANSIERING MED 15.000

LED I FUGLSANGSPARKEN

Projektet vil gennemføre en energi-optimerende renovering med LED-lamper i gadebelysningen i en hel grundejerforening.

Selvom der er tale om et lille projekt,  kommer den pågældende grundejerforening til gode, er udskiftning til LED-belysning et centralt element i hele Smart City-tankegangen, og der er god demonstrationsværdi i det afgrænsede projekt ift. at vise værdien af at investere i energibesparende gadebelysning.

HELFINANSIERING MED 8.000

SOLDREVNE LAMPER TIL OPLYSNING AF PARK I MØRKE

Med fokus på oplysning vha. solceller og tilhørende censorer stempler projektet rigtig godt ind i Smart City-tankegangen. For at spare på ressourcerne og for at holde udgifterne nede, har projektgruppen tænkt smart.

HELFINANSIERING MED 161.500

LYSFYRTÅRN I MØRKE

Projektet er udvalgt, da det gør informationsstrømmene ’smartere’ i et lokalsamfund. Med nye digitale informationstavler gør Mørke det nemt og overskueligt for borgerne at finde relevante oplysninger om livet i byen m.v.

Projektet kan med fordel inspirere andre lokalsamfund til lignende tiltag.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "NRGI Grøn EL|Smart city" ----------------------------------------------------------------------------------------------